Konstruowanie systemów dachów zielonych daje dużo korzyści sektorom publicznym, prywatnym, gospodarczym i obywatelskim, a również środowiskom lokalnym i globalnym. Chociaż wszystkie Systemy dachów zielonych spełniają pokrewne funkcje, to każda instalacja jest unikalna, wobec tego