Nie możemy debatować o włoskich obyczajach, nie mówiąc o żywności. Jest to ważna część włoskiego życia i ma prawo być jedyną włoską tradycją, jaką nie-Włosi znają najprawidłowiej. Najbardziej kultowymi włoskimi daniami są makarony oraz